XỔ SỐ KHÁNH HÒA

    TIN TỨC
Test
CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tham gia giao lưu văn nghệ CĐ Khối CCQ QLTC năm 2017
CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tham gia giao lưu văn nghệ CĐ Khối CCQ QLTC năm 2017
Thông tin năm 2015
Kế hoạch SXKD & ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Thông tin năm 2016
Thông tin năm 2017
Báo kết Tài chính năm 2016
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

 

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.58)3822909 - (84.58) 3822417

Fax: (84.58)3824317