XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  01-09-2019

Ngày Mở Thưởng:
11-09-2019               01-09-2019               21-08-2019               11-08-2019               
31-07-2019               21-07-2019               10-07-2019               30-06-2019               
20-06-2019               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317