XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  08-11-2017

Ngày Mở Thưởng:
21-01-2018               10-01-2018               31-12-2017               20-12-2017               
06-12-2017               22-11-2017               08-11-2017               29-10-2017               
18-10-2017               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317