XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  18-04-2018

Ngày Mở Thưởng:
17-06-2018               06-06-2018               27-05-2018               16-05-2018               
06-05-2018               25-04-2018               18-04-2018               11-04-2018               
04-04-2018               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317