XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  18-04-2021

Ngày Mở Thưởng:
10-11-2021               27-06-2021               16-06-2021               06-06-2021               
26-05-2021               19-05-2021               09-05-2021               02-05-2021               
25-04-2021               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xosokhanhhoa@gmail.com

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317