XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  19-07-2020

Ngày Mở Thưởng:
16-09-2020               06-09-2020               26-08-2020               16-08-2020               
29-07-2020               19-07-2020               08-07-2020               28-06-2020               
17-06-2020               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317