XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  29-08-2018

Ngày Mở Thưởng:
19-05-2019               08-05-2019               28-04-2019               17-04-2019               
07-04-2019               27-03-2019               17-03-2019               06-03-2019               
27-02-2019               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317