XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  30-11-2016

Ngày Mở Thưởng:
14-06-2017               04-06-2017               21-05-2017               10-05-2017               
30-04-2017               19-04-2017               09-04-2017               29-03-2017               
19-03-2017               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.58)3822909 - (84.58) 3822417

Fax: (84.58)3824317