XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  30-11-2016

Ngày Mở Thưởng:
19-03-2017               08-03-2017               26-02-2017               15-02-2017               
01-02-2017               22-01-2017               11-01-2017               01-01-2017               
11-12-2016               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.58)3822909 - (84.58) 3822417

Fax: (84.58)3824317