XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  31-07-2019

Ngày Mở Thưởng:
27-05-2020               17-05-2020               06-05-2020               26-04-2020               
18-03-2020               08-03-2020               26-02-2020               16-02-2020               
05-02-2020               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317