XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  31-10-2018

Ngày Mở Thưởng:
11-11-2018               31-10-2018               21-10-2018               10-10-2018               
30-09-2018               19-09-2018               09-09-2018               29-08-2018               
19-08-2018               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317