XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  01-03-2017

Ngày Mở Thưởng:
16-08-2017               13-08-2017               09-08-2017               06-08-2017               
30-07-2017               26-07-2017               23-07-2017               19-07-2017               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317