XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  03-01-2018

Ngày Mở Thưởng:
16-01-2019               13-01-2019               09-01-2019               06-01-2019               
02-01-2019               30-12-2018               26-12-2018               23-12-2018               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317