XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  03-10-2018

Ngày Mở Thưởng:
14-10-2018               10-10-2018               07-10-2018               03-10-2018               
30-09-2018               30-09-2018               26-09-2018               23-09-2018               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317