XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  05-03-2017

Ngày Mở Thưởng:
21-06-2017               18-06-2017               14-06-2017               11-06-2017               
07-06-2017               04-06-2017               31-05-2017               28-05-2017               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.58)3822909 - (84.58) 3822417

Fax: (84.58)3824317