XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  08-03-2017

Ngày Mở Thưởng:
23-05-2018               20-05-2018               16-05-2018               13-05-2018               
09-05-2018               06-05-2018               02-05-2018               29-04-2018               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317