XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  13-06-2018

Ngày Mở Thưởng:
12-12-2018               09-12-2018               05-12-2018               02-12-2018               
28-11-2018               25-11-2018               21-11-2018               18-11-2018               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317