XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  13-11-2019

Ngày Mở Thưởng:
15-07-2020               12-07-2020               08-07-2020               05-07-2020               
01-07-2020               28-06-2020               24-06-2020               24-06-2020               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317