XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  16-10-2019

Ngày Mở Thưởng:
03-06-2020               31-05-2020               27-05-2020               24-05-2020               
20-05-2020               17-05-2020               13-05-2020               10-05-2020               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317