XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  18-05-2022

Ngày Mở Thưởng:
26-06-2022               22-06-2022               22-06-2022               19-06-2022               
15-06-2022               12-06-2022               12-06-2022               08-06-2022               

Xem Ngày

Trực tuyến   2
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xosokhanhhoa@gmail.com

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317