XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  24-12-2017

Ngày Mở Thưởng:
15-08-2018               12-08-2018               08-08-2018               05-08-2018               
01-08-2018               29-07-2018               25-07-2018               22-07-2018               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317