XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  26-02-2017

Ngày Mở Thưởng:
22-04-2018               18-04-2018               15-04-2018               11-04-2018               
08-04-2018               04-04-2018               01-04-2018               28-03-2018               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317