XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  26-02-2017

Ngày Mở Thưởng:
28-05-2017               24-05-2017               21-05-2017               17-05-2017               
14-05-2017               10-05-2017               07-05-2017               03-05-2017               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.58)3822909 - (84.58) 3822417

Fax: (84.58)3824317