XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  27-10-2019

Ngày Mở Thưởng:
26-01-2020               22-01-2020               19-01-2020               15-01-2020               
12-01-2020               08-01-2020               05-01-2020               01-01-2020               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317