XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  27-10-2019

Ngày Mở Thưởng:
13-11-2019               10-11-2019               06-11-2019               03-11-2019               
30-10-2019               27-10-2019               23-10-2019               20-10-2019               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317