XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
16-01-2019               13-01-2019               09-01-2019               06-01-2019               
02-01-2019               30-12-2018               26-12-2018               23-12-2018               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
13-01-2019               02-01-2019               23-12-2018               12-12-2018               
02-12-2018               21-11-2018               11-11-2018               31-10-2018               
21-10-2018               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317