XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
12-05-2021               09-05-2021               09-05-2021               05-05-2021               
02-05-2021               28-04-2021               25-04-2021               21-04-2021               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
09-05-2021               02-05-2021               25-04-2021               18-04-2021               
11-04-2021               04-04-2021               28-03-2021               21-03-2021               
14-03-2021               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xosokhanhhoa@gmail.com

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317