XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
18-01-2017               15-01-2017               11-01-2017               08-01-2017               
04-01-2017               01-01-2017               28-12-2016               25-12-2016               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
11-01-2017               01-01-2017               11-12-2016               30-11-2016               
20-11-2016               06-11-2016               30-10-2016               23-10-2016               
16-10-2016               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.58)3822909 - (84.58) 3822417

Fax: (84.58)3824317