XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
04-12-2022               30-11-2022               27-11-2022               23-11-2022               
20-11-2022               16-11-2022               13-11-2022               09-11-2022               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
27-11-2022               16-11-2022               06-11-2022               27-10-2022               
16-10-2022               05-10-2022               25-09-2022               14-09-2022               
04-09-2022               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Mail: xosokhanhhoa@gmail.com

Website :http://xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: (84.258)3822909 Fax: (84.258) 3822417

Youtube: https://youtube.com/c/xsktkh/live