XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
22-11-2020               18-11-2020               15-11-2020               15-11-2020               
11-11-2020               08-11-2020               04-11-2020               01-11-2020               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
18-11-2020               08-11-2020               28-10-2020               18-10-2020               
07-10-2020               27-09-2020               16-09-2020               06-09-2020               
26-08-2020               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317