XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
29-03-2020               25-03-2020               22-03-2020               18-03-2020               
15-03-2020               11-03-2020               08-03-2020               04-03-2020               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
18-03-2020               08-03-2020               26-02-2020               16-02-2020               
05-02-2020               29-01-2020               22-01-2020               15-01-2020               
08-01-2020               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317