XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
24-02-2021               21-02-2021               17-02-2021               14-02-2021               
10-02-2021               07-02-2021               03-02-2021               31-01-2021               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
21-02-2021               14-02-2021               07-02-2021               31-01-2021               
24-01-2021               17-01-2021               10-01-2021               30-12-2020               
20-12-2020               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xosokhanhhoa@gmail.com

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317