XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
26-02-2017               22-02-2017               19-02-2017               15-02-2017               
12-02-2017               08-02-2017               05-02-2017               01-02-2017               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
26-02-2017               15-02-2017               01-02-2017               22-01-2017               
11-01-2017               01-01-2017               11-12-2016               30-11-2016               
20-11-2016               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.58)3822909 - (84.58) 3822417

Fax: (84.58)3824317