XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG

Ngày Mở Thưởng:
10-07-2019               30-06-2019               20-06-2019               19-06-2019               
09-06-2019               29-05-2019               19-05-2019               08-05-2019               
28-04-2019               

Xem Ngày

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

 

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317