XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG

Ngày Mở Thưởng:
30-04-2017               19-04-2017               09-04-2017               29-03-2017               
19-03-2017               08-03-2017               26-02-2017               15-02-2017               
01-02-2017               

Xem Ngày

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

 

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.58)3822909 - (84.58) 3822417

Fax: (84.58)3824317