XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA
  Kết quả vé số truyền thống

Ngày Mở Thưởng:
02-10-2022               28-09-2022               25-09-2022               21-09-2022               
18-09-2022               14-09-2022               11-09-2022               07-09-2022               

Xem Ngày

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Chương trình “Tháng nhân đạo năm 2022”
Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lễ kết nạp Đảng viên năm 2021
Kết nạp Đảng viên mới năm 2019
Kết nạp Đảng viên mới năm 2018
Nghị định 78/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số
Thông tư 75/2013/TT-BTC Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số
Điều lệ công ty
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
Nghị định 30/2007/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh xổ số của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Trực tuyến   2
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Mail: xosokhanhhoa@gmail.com

Website :http://xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: (84.258)3822909 Fax: (84.258) 3822417

Youtube: https://youtube.com/c/xsktkh/live