XỔ SỐ KHÁNH HÒA
  KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG

Ngày Mở Thưởng:
30-04-2017               26-04-2017               23-04-2017               19-04-2017               
16-04-2017               12-04-2017               09-04-2017               05-04-2017               

Xem Ngày

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

 

Thông tin năm 2017
Thông tin năm 2016
Báo kết Tài chính năm 2016
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Đại hội Chi đoàn Thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2019
Đại hội Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2019
Cơ cấu các loại hình vé số phát hành

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.58)3822909 - (84.58) 3822417

Fax: (84.58)3824317