XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

  Trang chủ \ Thông tin, văn bản \ Công khai thông tin

Công bố thông tin năm 2024
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2023
Xem chi tiết
Điều lệ công ty
Xem chi tiết
Người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2022
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2021
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2020
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2019
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2018
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2017
Xem chi tiết
Kế hoạch SXKD & ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2016
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2015
Xem chi tiết

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Mail: xosokhanhhoa@gmail.com

Website :http://xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: (84.258)3822909 Fax: (84.258) 3822417

Youtube: https://youtube.com/c/xsktkh/live