XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

  TRANG CHỦ \ THÔNG TIN \ Công khai thông tin

Điều lệ công ty
Xem chi tiết
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2015
Xem chi tiết
Kế hoạch SXKD & ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2021 (Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2018
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2019
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2020
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2016
Xem chi tiết
Công bố thông tin năm 2017
Xem chi tiết
Chào gia cạnh tranh
Xem chi tiết
Mời chào giá
Xem chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

Xem chi tiết
Báo cáo kế hạoch kinh doanh năm 2022
Xem chi tiết

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xosokhanhhoa@gmail.com

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317