XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  TRANG CHỦ \ THÔNG TIN \ Thông tin CTY

Điều lệ công ty
Xem chi tiết
Thông tin năm 2015
Xem chi tiết
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
Xem chi tiết
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất
Xem chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty
Xem chi tiết
Thông tin năm 2017

Xem chi tiết
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Xem chi tiết
Thông tin năm 2016
Xem chi tiết

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

 

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.58)3822909 - (84.58) 3822417

Fax: (84.58)3824317