XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

  Trang chủ \ Hoạt động \ Hoạt Động Đảng

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2021
Xem chi tiết
Kết nạp Đảng viên mới năm 2019
Xem chi tiết
Kết nạp Đảng viên mới năm 2018
Xem chi tiết
Kết nạp Đảng viên mới 2016 (03/10/2016)
Xem chi tiết
Đại Hội Chi Bộ lần nhiệm kỳ 2015 - 2020
Xem chi tiết

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Trực tuyến   3
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Mail: xosokhanhhoa@gmail.com

Website :http://xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: (84.258)3822909 Fax: (84.258) 3822417

Youtube: https://youtube.com/c/xsktkh/live