XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  TRANG CHỦ \ TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG \ TIN TRÚNG THƯỞNG

Bộ vé 18KH01 mở thưởng Thứ Tư ngày 03/1/2018, khách hàng tại Bình Định đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH03 mở thưởng Thứ Tư ngày 10/01/2018, khách hàng tại Gia Lai đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH06 mở thưởng Chủ Nhật ngày 21/01/2018, khách hàng tại Phú Yên đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH07 mở thưởng Thứ Tư ngày 24/01/2018, khách hàng tại Cam Ranh đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH09 mở thưởng Thứ Tư ngày 31/01/2018, khách hàng tại Bình Định đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH11 mở thưởng Thứ Tư ngày 07/02/2018, khách hàng tại Nha Trang đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH12 mở thưởng Chủ Nhật ngày 11/02/2018, khách hàng tại Gia Lai đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH14 mở thưởng Chủ Nhật ngày 18/02/2018, khách hàng tại Thừa Thiên Huế đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH15 mở thưởng Thứ Tư ngày 21/02/2018, khách hàng tại Gia Lai đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH16 mở thưởng Chủ Nhật ngày 25/02/2018, khách hàng tại Nha Trang đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH18 mở thưởng Chủ Nhật ngày 04/3/2018, khách hàng tại Phú Yên đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH24 mở thưởng Chủ Nhật ngày 25/3/2018, khách hàng tại Nha Trang đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH25 mở thưởng Thứ Tư ngày 28/3/2018, khách hàng tại Gia Lai đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH27 mở thưởng Thứ Tư ngày 04/4/2018, khách hàng tại Nha Trang đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH30 mở thưởng Chủ Nhật ngày 15/4/2018, khách hàng tại Phú Yên đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH34 mở thưởng Chủ Nhật ngày 29/4/2018, khách hàng tại Phú Yên đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH35 mở thưởng Thứ Tư ngày 02/5/2018, khách hàng tại Thừa Thiên Huế đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH37 mở thưởng Thứ Tư ngày 09/5/2018, khách hàng tại Gia Lai đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH39 mở thưởng Thứ Tư ngày 16/5/2018, khách hàng tại Nha Trang đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH41 mở thưởng Thứ Tư ngày 23/5/2018, khách hàng tại Gia Lai đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH51 mở thưởng Thứ Tư ngày 27/6/2018, khách hàng tại Gia Lai đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH52 mở thưởng Chủ Nhật ngày 01/7/2018, khách hàng tại Ninh Thuận đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH57 mở thưởng thứ Tư ngày 18/7/2018, khách hàng tại Đắc Lắc đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH60 mở thưởng Chủ Nhật ngày 29/7/2018, khách hàng tại Nha Trang đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH61 mở thưởng thứ Tư ngày 01/8/2018, khách hàng tại Ninh Hòa đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH62 mở thưởng Chủ Nhật ngày 05/8/2018, khách hàng tại Nha Trang đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH63 mở thưởng thứ Tư ngày 08/8/2018, khách hàng tại Thừa Thiên Huế đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH67 mở thưởng thứ Tư ngày 22/8/2018, khách hàng tại Phú Yên đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH68 mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/8/2018, khách hàng tại Nha Trang đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH69 mở thưởng thứ Tư ngày 29/8/2018, khách hàng tại Nha Trang đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH70 mở thưởng Chủ Nhật ngày 02/9/2018, khách hàng tại Gia Lai đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH74 mở thưởng Chủ Nhật ngày 06/9/2018, khách hàng tại Nha Trang đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH75 mở thưởng thứ Tư ngày 19/9/2018, khách hàng tại Bình Định đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH76 mở thưởng Chủ Nhật ngày 23/9/2018, khách hàng tại Nha Trang đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH71 mở thưởng thứ Tư ngày 05/9/2018, khách hàng tại Đà Nẵng đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH77 mở thưởng thứ Tư ngày 26/9/2018, khách hàng tại Đà Nẵng đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH79 mở thưởng thứ Tư ngày 03/10/2018, khách hàng tại Đà Nẵng đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH83 mở thưởng thứ Tư ngày 17/10/2018, khách hàng tại Thừa Thiên Huế đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH85 mở thưởng thứ Tư ngày 24/10/2018, khách hàng tại Nha Trang đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH84 mở thưởng Chủ Nhật ngày 21/10/2018, khách hàng tại Ninh Thuận đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH86 mở thưởng Chủ Nhật ngày 28/10/2018, khách hàng tại Đà Nẵng đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH87 mở thưởng Thứ Tư ngày 31/10/2018, khách hàng tại Gia Lai đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết
Bộ vé 18KH90 mở thưởng Chủ Nhật ngày 11/11/2018, khách hàng tại Thừa Thiên Huế đã trúng giải đặc biệt
Xem chi tiết

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

 

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317