XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  TRANG CHỦ \ TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG \ THÔNG BÁO

CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN (01)
01 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Xem chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN (02)
02 BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÔNG TY CP IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA 2016
Xem chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN (03)
03 ĐIỀU LỆ CÔNG TY IN KHÁNH HÒA
Xem chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN (04)
04 QUY CHẾ ĐẤU GIÁ
Xem chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN (05)
05 GIẤY ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ
Xem chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN (06)
06 ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ
Xem chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN (07)
07 QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
Xem chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN (08)
08 GIẤY PHÉP CÔNG TY IN KHÁNH HÒA
Xem chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN (09)
09 XÁC NHẬN CỔ PHẦN TỰ DO CHUYỂN NHƯỢNG
Xem chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN (10)
10 VĂN BẢN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
Xem chi tiết

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

 

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317