XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

  Trang chủ \ Thông tin, văn bản \ Văn bản nhà nước

Nghị định 78/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số
Xem chi tiết
Thông tư 75/2013/TT-BTC Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số
Xem chi tiết
Nghị định 30/2007/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh xổ số của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số
Xem chi tiết
TT 22/2021/TT-BTC của BTC quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế của Hội đồng giám sát xổ số
Xem chi tiết
Nghị định 122/2017/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DN kinh doanh Xổ số
Xem chi tiết
Thông tư 138-2017 hướng dẫn NĐ 122 hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số
Xem chi tiết
Qui định về việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số
Xem chi tiết

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Trực tuyến   6
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Mail: xosokhanhhoa@gmail.com

Website :http://xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: (84.258)3822909 Fax: (84.258) 3822417

Youtube: https://youtube.com/c/xsktkh/live