XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

  TRANG CHỦ \ THÔNG TIN \ Văn bản nhà nước

NĐ 30/2007/NĐ-CP Về Kinh doanh xổ số
Xem chi tiết
Nghị định 78/2012/NĐ-CP
Xem chi tiết
Thông tư 75/2013/TT-BTC
Xem chi tiết
Thông tư 01/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số
Xem chi tiết
Thông tư 112/2014/TT-BTC
Xem chi tiết
Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH
Xem chi tiết
Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH
Xem chi tiết

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Trực tuyến   2
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xosokhanhhoa@gmail.com

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317