XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

  Trang chủ \ Thông tin, văn bản \ Văn bản Công ty

Thể lệ quay số mở thưởng vé số truyền thống

Xem chi tiết
Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống
Chi tiết
Xem chi tiết
Thể lệ quay số mở thưởng vé số bóc
Xem chi tiết
Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số bóc biết kết quả ngay
Chi tiết
Xem chi tiết
Về việc cung cấp dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số
Xem chi tiết

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Trực tuyến   7
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Mail: xosokhanhhoa@gmail.com

Website :http://xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: (84.258)3822909 Fax: (84.258) 3822417

Youtube: https://youtube.com/c/xsktkh/live