XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   TRANG CHỦ \ THÔNG TIN\Thông tin Công ty


Điều lệ công tyThông tin năm 2017
Kế hoạch SXKD & ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Thông tin năm 2015
Thông tin năm 2016
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
Điều lệ công ty

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

 

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317