XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   TRANG CHỦ \ THÔNG TIN\Thông tin CTY


Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Thông tin năm 2017
Thông tin năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty
Thông tin năm 2015
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất
Điều lệ công ty

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

 

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.58)3822909 - (84.58) 3822417

Fax: (84.58)3824317