XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

   TRANG CHỦ \ THÔNG TIN\Công khai thông tin


Kế hoạch SXKD & ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Công bố thông tin năm 2021 (Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)
Công bố thông tin năm 2020
Công bố thông tin năm 2019
Công bố thông tin năm 2018
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
Công bố thông tin năm 2017
Kế hoạch SXKD & ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Công bố thông tin năm 2015
Công bố thông tin năm 2016
Điều lệ công ty

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Trực tuyến   6
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xosokhanhhoa@gmail.com

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317