XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

   Trang chủ \ Thông tin, văn bản\Thông báo


Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa

1. Công bố thông tin đấu giá
2. Quy chế đấu giá và các biểu mẫu
3. BCTC 2018 của Cty In
4. Điều lệ Cty In
5. Nghị quyết số 10 của Cty In
6. Quyết định số 35 của Cty xổ số
7. Gia hạn nộp tiền của Cty In
8. Văn bản số 3890 của STC
9. Quyết định số 49 của Cty xổ số
10. Sổ chứng nhận cổ đông
11. Giấy ĐKKD của Cty In
12. Thông tin bán đấu giá
Chào giá máy bơm chữa cháy
Thông báo tạm dừng phát hành vé số Khánh Hòa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (09/7/2021)
Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa do Cty TNHH MTV XSKT Khánh Hòa sở hữu (13/7/2020)
Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Trực tuyến   3
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Mail: xosokhanhhoa@gmail.com

Website :http://xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: (84.258)3822909 Fax: (84.258) 3822417

Youtube: https://youtube.com/c/xsktkh/live