XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

   Trang chủ \ Thông tin, văn bản\Thông báo


Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá cổ phần (30/7/2020)

https://bvsc.com.vn/News/2020729/803772/thong-bao-ket-qua-dang-ky-tham-du-dau-gia-co-phan-cong-ty-co-phan-in-va-thuong-mai-khanh-hoa-do-cong-ty-tnhh-mtv-xo-so-kien-thiet-khanh-hoa-so-huu.aspx
Hội nghị người lao động năm 2022
Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá cổ phần (30/7/2020)
Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm
Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa
Hội nghị Người lao động năm 2018 (04/4/2018)
Công ty XSKT Khánh Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp ngân sách (02/11/2017)
Hội nghị Người lao động năm 2017 (14/03/2017)
Trao tặng Nhà Đại đoàn kết tại Huyện Vạn Ninh (12/10/2016)
Tặng quà học sinh Khánh Vĩnh (05/9/2016)
Tham gia Hội thao XSKT Khu vực miền Trung năm 2016

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Trực tuyến   2
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Mail: xosokhanhhoa@gmail.com

Website :http://xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: (84.258)3822909 Fax: (84.258) 3822417

Youtube: https://youtube.com/c/xsktkh/live