XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

   Trang chủ \ Thông tin, văn bản\Tin tức


Hội nghị tổng kết hoạt động giám sát xổ số năm 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT XỔ SỐ NĂM 2021
Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2022, Ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Khánh Hòa năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.