XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

   Trang chủ \ Thông tin, văn bản\Tin tức


Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong không khi vui tươi sôi nổi của các hoạt động chào mừng 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, chiều ngày 07/04/2023, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Trương Thanh Phong Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa và toàn thể 76 cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa.
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, phong trào và hoạt động công đoàn của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. BCH Công đoàn đã lãnh đạo đoàn viên, NLĐ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở  nhiệm kỳ 2017-2022, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Vai trò, vị trí của Công đoàn trong đơn vị ngày càng được củng cố và nâng cao. Nội dung phương thức hoạt động của BCH Công đoàn được đổi mới; đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến NLĐ; thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.                                             Đ/c Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại  Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh  Khánh Hòa đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, đồng thời đã gợi mở, định hướng hoạt động và giao nhiệm vụ cho Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đã bầu BCH Công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn viên chức Tỉnh gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. BCH mới phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.