XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

   Trang chủ \ Thông tin, văn bản\Tin tức


Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hoà tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024 và Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023

Ngày 01/3/2024, Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hoà tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024 và Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023.
Về tham dự Hội nghị có 75 đại biểu gồm người quản lý và  người lao động  công tác tại các phòng nghiệp vụ, các chi nhánh trong tỉnh và Văn phòng đại diện tại các tỉnh miền Trung.Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024; Báo cáo công khai tài chính năm 2023; Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023, Bầu ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026; Tham gia góp ý, sửa đổi bổ sung và ban hành Thoả ước lao động tập thể 2024-2026 và Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023.
Năm 2023 Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong đó nộp ngân sách 280 tỷ đồng đạt 131% so với kế hoạch giao; Hỗ trợ xây dựng 113 căn nhà tình nghĩa và nhiều hoạt động xã hội khác với số tiền trên 15 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được năm 2023, Công ty đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân; Công ty tặng giấy khen cho 06 tập thể, 22 cá nhân và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 11 cá nhân.