XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
26-11-2023               22-11-2023               19-11-2023               15-11-2023               
12-11-2023               08-11-2023               05-11-2023               01-11-2023               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
19-11-2023               08-11-2023               29-10-2023               18-10-2023               
08-10-2023               27-09-2023               17-09-2023               06-09-2023               
27-08-2023               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Mail: xosokhanhhoa@gmail.com

Website :http://xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: (84.258)3822909 Fax: (84.258) 3822417

Youtube: https://youtube.com/c/xsktkh/live